KOULUTUKSENI JA KOKEMUKSENI


Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja kuulun Kelan palveluntuottajarekisteriin.

Psykologiksi valmistumiseni (1987) jälkeen olen hankkinut aluksi seksuaaliterapeuttista koulutusta (1987-1988), jonka jälkeen Ryhmän käytön ja sosiodraaman koulutuksen (1989-1991) sekä lyhyempiä psykodraamakoulutuksia. Vuosina 1997-1998 kävin NLP-Practitioner koulutuksen ja vuosina 2001-2003 Luovanterapian peruskoulutusohjelman. Hypnoosin maailmaan tutustuin perus- ja jatkokursseilla 2004, jonka jälkeen hankin Tampereen yliopiston 3-vuotisen Hypnoterapian erikoistumiskoulutuksen (2006-2009). Ratkaisukeskeisen psykoterapian 3-vuotisen koulutuksen (ET) kävin 2008-2010 ja sen jatkona ylemmän erityistason (YET) koulutuksen.

Terapeuttisessa työskentelyssäni hyödynnän kaikkea oppimaani tilanteeseen soveltuvalla tavalla. Draama ja toiminnalliset menetelmät ovat tuoneet kokemuksellisesti vahvoja ja vaikuttavia oikopolkuja terapeuttiseen oivallukseen. NLP-menetelmien kautta olen siirtänyt sen mielikuvien kanssa työskentelyyn. Luovanterapian koulutuksen kautta olen saanut tuntumaa luovan prosessin ymmärtämiseen ja ohjaamiseen. Hypnoterapeuttisessa työskentelyssä voin yhdistää hypnoosin vaikuttavuuden asiakkaan omien voimavarojen ja mielikuvien käyttöön luovassa vuorovaikutuksessa. Ratkaisukeskeinen viitekehys suuntaa työskentelyä ongelmista ratkaisuihin ja menneestä nykyisyyden oivallusten kautta tulevaisuuteen.

Eniten olen oppinut yli 25 vuoden aikana kuntoutuspsykologin työssäni. Keskeisinä työn sisältöinä ovat olleet mielialakysymykset, toiveikkuuden ja elämänhalun löytäminen ja säilyttäminen, kivut ja kivunhallinta, unettomuus ja uniongelmat, rentoutuminen ja stressinhallinta, minäkuva ja itsetunto sekä erilaiset elämänkriisit ja kehityskriisit ja niissä selviytyminen.

Yksityisvastaanottoa itsenäisenä ammatinharjoittajana olen pitänyt vuodesta 2008.

Ammatilliseen osaamiseeni kuuluu suoran asiakastyön lisäksi luentojen pitäminen, asiantuntijuus moniammatillisessa tiimissä sekä uusien toimintatapojen ja –menetelmien kehittäminen.contpics/4.jpg
 
 Eija Virtanen, Turku, Puh. 044 2108 770