HYPNOOSI JA HYPNOTERAPIA


Hypnoterapeuttinen työskentely on yhteistyötä yhteisesti sovittujen tavoitteitten mukaisesti. Terapeutti johdattaa asiakkaan saavuttamaan hypnoositilan, joka kokemuksena on jokaisella omanlaisensa. Hypnoosi on yhtäaikaisesti sekä syvä rentoutuneisuuden että keskittyneisyyden tila. Vaikka ulkopuolinen maailma rajautuu pois ja keskittyminen kohdistuu omaan sisäiseen maailmaan, yhteys asiakkaan ja terapeutin välillä toimii koko hypnoosin ajan. Hypnoosissa olevalla säilyy koko ajan oma tahto ja mahdollisuus vaikuttaa työskentelyn kulkuun. Ammattitaitoisen koulutetun terapeutin käyttämänä hypnoosi on turvallinen ja tehokas työväline.

Hypnoosityöskentelyssä voidaan hyödyntää tehokkaasti asiakkaan omia voimavaroja ja etsiä ratkaisuja niiden kautta. Hypnoosissa yhteys omaan sisäiseen (mielikuva) maailmaan on vahva. Hypnoositilassa ihminen on vastaanottavainen uusille näkökulmille, ajattelu- ja kokemistavoille. Tätä käytetään hyväksi monin tavoin mm. antamalla asiakkaalle yhteisesti sovitun tavoitteen mukaisia suggestioita eli ratkaisuun suuntautuvia ehdotuksia, väittämiä ja vakuutteluja. Tuloksellinen työskentely voi tapahtua myös mielikuvien, tarinoiden ja symbolisen tason kautta.

Ensimmäisellä tapaamisella kartoitetaan asiakkaan tilannetta ja toiveita sekä arvioidaan hypnoosin käyttömahdollisuuksia. Toisinaan voidaan heti sopia käyntikertojen määrästä. Useimmiten tilannetta arvioidaan työskentelyn edetessä. Lähtökohtana on asiakkaan oma toive.

Hypnoosia voidaan käyttää rajatun ongelman ratkaisuunkuten elämäntapamuutokset, tupakkavierotus, pelihimo, makeahimo, painonhallinta, jännittäminen ja paniikkihäiriö, esiintymisjännitys, pelot jne. Tällöin haastattelun pohjalta rakennetaan yksilöllisesti soveltuvat suggestiot, joiden kautta vahvistetaan toivottua toimintamallia. Voi olla tarpeen myös purkaa pois entisen reagointimallin syntyyn liittyneitä asioita ja tunteita.

Hypnoterapeuttista työskentelyä voidaan hyödyntää ratkaisusuunnan löytämiseksi jonkin elämäntilannepulman esim. työtilanteen tai ihmissuhdeongelmien kohdalla. Hypnoosin ja hypnoosissa opittavien keinojen kautta voidaan vahvistaa ja tukea vaikeassa tilanteessa selviytymistä silloinkin, kun ongelman ratkaisumahdollisuutta ei ole näköpiirissä (esim. kivunhallinta, mielialaongelmat, rentoutuminen ja stressinhallinta). Hypnoosi voi olla osa laajempaa terapeuttista työskentelyä esim. jumitilanteen laukaisu pääosin keskustelun kautta tapahtuvassa terapiassa. On myös mahdollista, että koko terapiaprosessi toteutetaan hypnoterapiana. Hypnoosi lisää työskentelyn vaikuttavuutta.

contpics/2.jpg
 
 Eija Virtanen, Turku, Puh. 044 2108 770